Esimiehen kolme perustyökalua

Perustyökalut ovat tehokas ja tiivis esimiestyön keinokokonaisuus

Esimiehen kolme perustyökalua – Tavoite, palaute ja tuki kuuluu Tunnin oppi-sarjaan, jonka tehtävänä on välittää nopeaa apua ja ideoita esimiehille.

Miten tämä sarja eroaa muista? Opit nopeasti olennaiset asiat. Kokonaiskuvan saaminen ja perusasioihin perehtyminen kestää vain noin yhden tunnin!

Oletko halunnut syventää tavoitteiden asettamista ja palautteen käyttöä ohjauskeinona? Jos olet, tässä on nopeaa oppia sinulle! Esimiehen tehtävänä on pyrkiä motivoimaan eli suuntaamaan työntekijän energiaa hyvän työsuorituksen ja kasvun suuntaan. Tässä hänellä on käytössään ”motivaatiokolmioon” tiivistetyt työvälineet, tavoite, palaute ja tuki. Nämä kolme liittyvät tiukasti toisiinsa ja toimivat yhdessä. Erillisinä ne eivät ehkä ole tehottomia, mutta eivät kuitenkaan muodosta toisiaan tukevaa kokonaisuutta, joka parantaa vaikuttavuutta selvästi.

Tavoitteet ovat ammattilaistyön tekemisessä ja siinä kehittymisessä keskeinen lähtökohta. Tavoite on itsesäätelyn keino, jota ajattelumme ja toimintamme edellyttää. On jo pitkään tiedetty, että aito ja innostava tavoite on vahvasti motivoiva. Se luo energiaa ja suuntaa sen virtausta tavoitteen osoittamaan kohteeseen.

Palaute on informaatiota siitä, miten hyvin työntekijä on edistynyt. Palautteen antamisen lähtökohtana on tavoite, johon toimiva palaute aina liittyy. Palaute tehostaa tavoitteen vaikutusta. Kun työntekijällä on tavoitteita, hän suuntautuu erityisesti sellaisiin tavoitteisiin, joista saa palautetta.

Hyvän esimiehen työkalupakissa ovat käytössä myös esimiestuen perusmuodot, henkinen tuki ja tehtävätuki. Tukeva esimies ei jätä työntekijää yksin asioidensa kanssa, vaan työntekijä voi luottaa hänen panokseensa ja apuunsa. Tässä kirjassa esitetyt keinot toimivat tehokkaimmin yhdessä, sopivaksi pomon henkilökohtaiseksi keinokokonaisuudeksi muokattuina!

Sisältö:

  • Millainen on hyvä tavoite ja mistä niitä löytää? Koska tavoitteet ohjaavat toimintaa, niitä muokkaamalla voidaan parantaa suoritusta.
  • Palautteen periaate ja palautteen antaminen. Opi käyttämään palautetta kuin pelastusrengasta, ei moukaria.
  • Henkinen tuli ja opastava tuki – miten niitä sovelletaan? Tuki parantaa esimiehen ja työntekijän välistä yhteistyösuhdetta ja auttaa työntekijää selviytymään haasteistaan.

Mikäli haluat tilata Esimiehen kolme perustyökalua -kirjan, jossa on jakeluoikeus kaikille työpaikkasi esimiehille, käytä e-kirjojen tilauslomaketta. Siihen voit siirtyä klikkaamalla alla olevaa painiketta. Lue hinta- ja käyttöoikeustiedot tästä linkistä.

TILAUSLOMAKE