Katsele vapaasti ympärillesi

Tervetuloa!

Jalava & Tonteri Jalava & Tonteri

Esimiehen roolikartta

Esimiesten työtä ohjaa käsitys siitä, mitä heiltä odotetaan ja mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Kartan päivitys on tarpellista, koska työhön vaikuttavat nykyisin yhä nopeammin muuttuvat strategiat ja esimiestyön tavoitteet.

Roolikartan työstäminen uudistaa ja kokoaa näkemystä esimiestyöstä ja auttaa hahmottamaan esimiehenä kehittymisen seuraavia askeleita. Esimiestyö kaipaa päivitystä aika ajoin.

Tapahtumien kulku

Mitä tehdään?

Tutkimustieto

Työskentelyn aluksi tutkitaan "valmiita roolikarttoja", ohjaaja esittää tutkimustietoon perustuvia näkemyksiä siitä, mikä on esimiestyössä tärkeätä ja tuloksellista.

Työpaja

Työpajatyöskentely perustuu yhdessä tekemiseen, osallistujien omien ajatusten tiivistämiseen ja organisaation strategiaan. Lopuksi henkilökohtaista pohdintaa: Mitä minun tulisi nyt tehdä vahvistaakseni omaa työskentelyäni esimiehenä.

Kartta ja kompassi

Lopputuloksena on osallistujien itselleen rakentama päivitetty roolikartta, jonka tehtävänä on ohjata esimiestyötä strategian suuntaisesti.

Infoa

Roolikarttatyöpaja on toiminnallinen, siellä tehdään ohjatusti mielenkiintoista ajatustyötä puheiden kuuntelemisen sijaan. Tilaisuudet ovat ainutkertaisia ja työpajan hintaan sisältyy suunnitelutyö tilaajan kanssa.

Parhaiten soveltuva ryhmäkoko on 4 – 24 henkilöä. Varsinaista ylärajaa ei ole, mutta tilavaatimukset kasvavat. Työpajan kesto pohjustuksineen on n. yksi työpäivä.

työpajakoulutus:

Tehokasta ja mielenkiintoista

Uskon kokemukseen perustuen vahvasti työpajatyyppisen osallistuvan koulutuksen toimivuuteen ja tuloksellisuuteen. Mielenkiinoisuus lähtee työpajan tuottamasta haasteesta. Kun ihmiset ajattelevat ja työskentelevät, se tuottaa myösparhaat oppimistulokset. Kun ajattelu lähtee organisaation päämääristä, se sitouttaa niiden suuntaiseen toimintaan.
Urpo Jalava
Esimiehen roolikartta -työpajan ohjaaja

Onko Sinulla esimiestyö työn alla?