Esimiestyön ajatushautomo

Ihminen toimii ajatustensa voimalla

Esimiehet – kuten muutkin ihmiset – toimivat toisaalta ajattelunsa ohjaamina, toisaalta sen rajaamina. Ihmiselle on ominaista, että mitä hän ei pysty ajattelemaan tai kuvittelemaan, sitä hän ei voi tehdä. Lisäksi monilla esimiehillä on myös ajatuksia, joiden soveltaminen toimii huonosti siinä työtilanteessa, jossa he ovat. Esimiestyötä voi vahvistaa parantamalla työhön liittyvää ajattelua ja sitä kautta rakentaa parempaa toimintaa.

Mikä on ajatushautomo?

Ajatushautomo on pienryhmä, joka valmentajan johdolla pohtii esimiestyön kysymyksiä. Sen tavoitteena on esimiestyön vahvistaminen ja uudistaminen. Jäntevyyttä toiminnalle tuottaa ryhmän työskentelyä varten rakennettavat tavoitteet, josta johdetaan niitä haasteita, joita valmennuksen kuluessa työstetään.

Esimiestyön ajatushautomon tehokkuusetuja ovat kehityshaasteista johdettavat teemat, asiaan liittyvät tietoiskut sekä vahva panostus keskusteluun. Keskustelu on yhdessä ajattelemista, jossa yhdistyy toimivalla tavalla vetäjän tarjoama tietopohja, omat ajatukset ja kokemukset sekä oman työyhteisön todellinen elämä. Keskusteluissa liikkuu paljon ideoita ja hyödyllisiä näkemyksiä.

Yksittäisen hautomon järjestäminen voi olla toimiva ratkaisu, mutta parhaimmillaan työskentely on prosessina. Silloin hautomoita on tehokasta järjestää n. kuukauden välein.

Milloin ajatushautomo soveltuu?

  • Kun halutaan mennä syvemmälle asioihin ja käytännöllisemmälle tasolle kuin tavallisessa koulutuksessa päästään.
  • Ajatushautomo toimii hyvin myös sellaisessa organisaatiossa, jossa esimiehiä on vähän tai itsensä kehittämiseen halukkaita on niukasti.
  • Muutostilanteet ja muutoksen johtaminen ovat esimiestyön koetinkivi ja silloin monet esimiehet kaipaavat konsultaatiota.
  • Johtoryhmiä on monella tasolla organisaatiossa. Johtoryhmähautomossa tarkoituksena on edistää ryhmän sisäistä toimivuutta ja vahvistaa johtajuustehtävää ja strategista roolia.

Mikäli haluat lisätietoja soita Urpo Jalavalle puh. 041 452 8050 tai lähetä sähköpostia alla olevasta painikkeesta. Voit myös käyttää yhteydenottolomaketta jonka saat avatuksi alla oleavsta painikkeesta.

SÄHKÖPOSTIIN      YHTEYDENOTTOLOMAKE