Esimiestyön yksilövalmennus

Mitä on esimiestyön yksilövalmennus?

Haluatko parantaa suoritustasi esimiehenä, halutatko pohtia ratkaisuja hankaliin asioihin työpaikalla tai löytää uutta omaan tekemiseesi?

Yksilöllinen esimiesvalmennus tähtää esimiehen mahdollisimman hyvään menestykseen työssä. Esimiesvalmentaja on johtamistyön asiantuntija ja ulkopuolinen keskustelukumppani. Valmennuksen tavoitteena on johtamisosaamisen kehittyminen ja sitä kautta työpaikan etu. Valmennus tukee organisaation strategisia painopisteitä. Valmennusprosessin aikana esimies tekee tulokset ja valmentaja valmentaa.

Valmennussuhde on henkilökohtaisen oppimisen foorumi, jonka ”pelikenttänä” on valmennettavan esimiestyö. Ulkopuolinen valmentaja ei osallistu jokapäiväisiin tapahtumiin, joten hänellä on asioihin asiantuntijanäkökulma, jota organisaation sisältä on vaikea löytää. Valmennusprosessi on henkilökohtainen ja siksi sen puitteissa on mahdollista käsitellä luottamuksellisia asioita.

Kenelle valmennus soveltuu?

Esimiehen hyvä suoriutuminen työssä on arvokas asia työyhteisölle ja etenkin hänelle itselleen. Jokaisella esimiehellä on alueita, joilla on parantamisen varaa ja mahdollisuuksia mennä eteenpäin. Edistymisen halu on ainoa tärkeä kriteeri.

Jokaisen esimiehen vaarana on ”keskinkertaisuuteen juuttuminen”, jolloin rutinoituminen ja kiire pysäyttävät kehityksen. Kokeneempi esimies hyötyy tuesta, ideoista ja pohdinnasta uuden ajattelun ja toimintatapojen luomisessa. Uusi esimies tarvitsee tukea ja ideoita roolinsa nopeassa ja toimivassa haltuun oamisessa.  Muutostilanteet asettavat kaikille esimiehelle ajattelun ja uudistumisen haasteita.

Mitä esimiehet ajattelevat valmennuksesta?

”Kerrankin saa rauhassa ajatella omia työtapojaan!”
Esimiehet ovat kiireisiä ja on hyödyllistä varata aikaa myös esimiestyön kysymysten pohmiseksi. Esimiehillä ei välämää ole olemassa sellaista keskustelukumppania, jonka kanssa he voisivat poha työtään luoamuksellises.
”Tämä on mielekkäämpää kuin luentojen kuunteleminen.”
Esimiehelle tärkeään teemaan liiyvän ajatuspohjan kokoaminen, sen puiminen ja soveltamiskokeilujen tekeminen antaa huomaavas enemmän eväitä asioiden käytännölliseen tekemiseen kuin tavanomaiset massakehiämismenetelmät.

Miten kauan valmennus kestää?

Valmennuksen kesto on riippuvainen valmennettavasta sekä työtilanteen ja siihen liiyvien pyrkimysten vaativuudesta.  Valmennus voi kohdistua jonkin pulman ratkaisemiseen, jolloin voi olla kyse muutamasta tapaamisesta tai valmentaja voi olla pidempiaikainen keskustelukumppani. Varsin monet ovat halunneet jatkaa työskentelyä pidempäänkin.

Katso valmentajan tietoja alla olevasta painikkeesta

LISÄTIETOJA

Mikäli haluat lisätietoja tai sopia yksilövalmennuksesta, soita Urpo Jalavalle puh. 041 452 8050 tai lähetä sähköpostia alla olevasta painikkeesta. Voit myös käyttää yhteydenottolomaketta, jonka saat avatuksi alla olevasta painikkeesta.

SÄHKÖPOSTIIN      YHTEYDENOTTOLOMAKE