Esimiesvalmentaja

Esimiesvalmentaja on esimiehille tarkoitettu maksuton palvelu. Se on  kehitysimpulssi, jossa käsitellään esimiestyöhön tai työyhteisön toimintaan liittyviä ideoita.

Voit jakaa tämän sivun linkin vapaasti asiasta kiinnostuneille esimiehille.

Esimiesvalmentajan ajatuksena on tuoda esiin johtamiseen liittyviä erilaisia näkökulmia,  rikastaa lukijoidansa ajatuksia ja tarjota ideoita. Se pitää yllä esimiestyön haastetta ja tuottaa systemaattisesti mahdollisuuden pohtia omaa toimintaansa.

Artikkelit ovat lyhyitä ja ytimekkäitä, jotta kiireinenkin ihminen ehtii ne lukemaan. Esimiesvalmentaja ilmestyy maanantaisin joka toinen viikko.

Siirry artikkeleihin  klikkaamalla alla olevaa painiketta.

KAIKKI ESIMIESVALMENTAJAT