Hannu Tonteri

Peruskoulutus ja monipuolinen työkokemus ovat antaneet hyvän pohjan tarkastella ihmistä työelämän pyörteissä. Erikoisosaamisalueina nostan esiin muutostilanteiden luotsaamisen työyhteisöissä sekä työhyvinvoinnin arvioinnin, kehittämisen ja koulutuksen. Työpsykologisiin toimeksiantoihin on myös kuulunut sekä erittäin vaativia ongelmatilanneselvityksiä että työyhteisöjen kehittymisen auttamista.

Työelämän psykologina olen toiminut vuodesta 1987. Punainen lanka työhistoriassani on ollut työelämän psykologia eri näkökulmista. Asiantuntijaura alkoi ammatillisesta aikuiskoulutuksesta ja lyhyestä sijaisuudesta työvoimahallintoon. Sieltä näkökulma vaihtui yli kymmeneksi vuodeksi Turun kaupungin työterveyshuoltoon.

Työterveyden näkökulma vaihtui vuosituhannen vaihteessa konsultointiin ja kouluttamiseen työ- ja organisaatiopsykologian erityisalalla ammatinharjoittajana.

 

KOULUTUS

Työpsykologi

ALAN T YÖKOKEMUS

  • Turun kaupunki, työterveyspsykologi, v. 1989-2001.
  • Työ- ja organisaatiopsykologian kouluttaja, konsultti ja asiantuntija vuodesta 2001 – edelleen.
  • Olen toiminut päätoimisena työelämän psykologina koko työurani ajan ja tehnyt yhteistyötä lukuisten eri toimialoilta olevien organisaatioiden kanssa.
  • Nyt kiinnostuksen kohteena on toteuttaa hankkeissa viimeisimpiä positiiviseen työpsykologiaan perustuvia ajatuksia.
  • Innostavaa on myös ollut pitää työ- ja organisaatiopsykologiaan liittyviä opintojaksoja, kursseja ja

koulutuksia mm. Turun yliopistossa sekä Turun kauppakorkeakoulussa, v. 2003 – edelleen.

OSAAMINEN

  • Asiantuntijuus hankkeissa on liittynyt työyhteisön toimintaan ja kehittämiseen sekä työhyvinvointinäkökulmaan.
  • Hankkeiden laajuus on vaihdellut yksittäisistä koulutuksista aina monivuotisiin kehittämisprojekteihin sekä pitkäaikaisiin yhteistyökumppanuuksiin.
  • Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi on asiakkaan kanssa aina yhdessä mietitty tavoitteille käyttökelpoisimmat toteuttamistavat.

J ULKAI SUT

  • Jalava U. & Tonteri H. (2015) 50 ideaa esimiestyöhön 1: Esimiestyön pulmia ja ratkaisuja. Koulutus- ja kehittämispalvelu Jalava & Tonteri.
  • Jalava U & Tonteri H. (2015) 50 ideaa esimiestyöhön 2: Työyhteisöpotentiaali. Koulutus- ja kehittämispalvelu Jalava & Tonteri.