Kaikki Esimiesvalmentajat

Monet haluavat muutosta ja toiset taas eivät. Muutoshalu perustuu uskomukseen, että sen mukana aisat kääntyvät parempaan ja halu pitää asiat paikallaan perustuu ajatukseen, että niiden muuttaminen johtaa huonompaan. Positiivisilla tai

Kannattaako palaveriin kutsua paljon vai vähän ihmisiä? Jotkut pitävät itsestään selvänä, että kutsutaan kaikki mahdolliset, jotta kukaan ei tuntisi itseään ulkopuoliseksi ja tieto leviäisi mahdollisimman hyvin. Kohtuus kannattaa, koska liian

”Jos kaksi henkilöä keskustelee ja he ovat aina samaa mieltä, toinen on tarpeeton”.  Tämä tunnettu ajatelma korostaa näkökulmaa, jonka mukaan erialiset näkemykset ovat tärkeä voimavara. Tiimissä on voimia, jotka saattavat

Monet eivät ole innostuneita kokoustamisesta, koska kokoukset tuntuvat tylsiltä ja tuloksettomilta. Kuitenkin palaverit kuuluvat nykyään melkein jokaisen työhön. Ongelmana usein on mukaansatempaavan keskustelun puute. Mitä tässä voisi tehdä? Periaatteena on

Useimmat ihmiset ovat mieluummin oikeassa kuin väärässä. Monille meistä väärässä oleminen tuntuu uhkaavalta, koska haluamme nähdä itsemme positiivisessa valossa. Pelkäämme ehkä myös sitä, että asioita tunteva ja hallitseva julkikuvamme muiden

Esimiehet ovat usein innostunutta viemään muutosprojekteja eteenpäin. Monesti työntekijöiden näkökulma asiaan on erilainen. Heillä ei ole aina varsinaista intressiä muuttaa juuri niitä asioita, joita esimies ajattelee. Kuitenkin toiminnan ja työyhteisön

Uusi esimies joutuu siirryttyään ammattilaisesta pomoksi uusien ja ehkä yllättävienkin asioiden eteen. Hän saattaa toivoa, että häntä kohdellaan samana Pekkana tai Pirkkona kuin aina aikaisemminkin, mutta sellainen toive ei toteudu.

Jotkut esimiehet jossakin näyttävät omaksuneen helpon johtamisen idean. Älyllisen helppouden hakeminen voi johtaa eräänlaiseen laiskuuteen esimiestyössä. Usein tätä perustellaan ns. terveen järjen käyttämisellä, mutta todellisuudessa kyse voi olla vanhaan kokemukseen

Kiire painaa päälle ja stressi lisääntyy. Viime aikoina esimies on huomannut tekevänsä enemmän virheitä, joiden korjaamisessa kuluu aikaa liian paljon ja lopulta unohtaneensa kokonaan joihinkin isoihin asioihin tarttumisen. Esimies tekee

Onko työpaikkasi organisaatio, jossa ihmiset tekevät heille tehtävänkuvassa sovittua työtä sivuilleen vilkuilematta? Vai onko se enemmän keskusteluiden verkosto, jossa erilaisia asioita pohditaan, sovitaan ja koordinoidaan jatkuvasti erilaisissa kokoonpanoissa. Toivottavasti ainakin