Motivoiva johtaminen -sarja

Motivoiva johtaminen -kirjasarja

Työmotivaatio tarkoittaa henkilön suuntautumista tekemään työtä. Tämä suuntautuminen tapahtuu jollakin intensiteetillä ja sillä on oma kestoaikansa. Motivaatiota pidetään ihmisen käyttövoimana, jota ilman ei asioita juuri tapahdu.

Kattava esimiestyön kokonaisuus

Kirjasarja muodostaa kattavan motivoivan johtamisen kokonaisuuden. "Työyhteisökeskustelut" käsittelee ajattelun ja toiminnan yhdensuuntaistamista, "Opi valmentamaan" esittelee kahdenvälistä motivoivaa johtamista ja "Vaativat keskustelut" käsittelee hankalia esimiestilanteita, jolloin on kyse dismotivoitumisen välttämisestä. "Tasapainoinen johtaminen" on esimiehen itsensä johtamisen opas.

muuta

et tarvitsekaan!

Käytännöllisiä menetelmäkirjoja

Kirjat ovat käytännöllisiä menetelmäkirjoja, mikä tarkoittaa sitä, että niissä ei keskitytä useinkin vaikeaselkoisiin ja jopa ristiriitaisiinkin motivaatioteorioihin. Fokuksessa ovat käytännön esimiestyön kannalta tärkeät asiat ja näkökulmat. Kirjoissa on runsaasti erilaisia ideoita motivoivaan johtamiseen eikä käytännön neuvojen antamista kaihdeta. Kirjasarjassa riittää monipuolista evästä pitkään.

ohjeita

arkiseen käyttöön

Katso lisätietoja Motivoiva johtaminen -sarjan kirjoista:

Kirjasarja antaa syvällistä menetelmällistä näkemystä esimiestyön ydinalueisiin. Tilaa kirjat kaikkien työpaikkasi esimiesten käyttöön!