Nykyaikaisen oppimisen lyhyt kaava

Nykyaikaisen oppimisen lyhyt kaava

Sähköiset materiaalit ovat vastaus nykyaikaisen oppijan haasteeseen!

Digitalisaation tuoma muutos on vaikuttanut myös ihmisten oppimistapoihin. Tänä päivänä oppimiselta ja kehittämiseltä toivotaan yhä enemmän ongelmakeskeisyyttä, eli tietoa pitäisi löytää silloin, kun sitä tarvitaan.

Esimiehet haluavat oppia uutta tehdäkseen työnsä hyvin. Tosin nykyisin he ovat usein kiireisiä ja varsin kuormitettuja. Tämän vuoksi on uusi käsite, mikro-oppiminen valtaamassa alaa. Ihmiset eivät ole enää välttämättä halukkaita sitoutumaan pitkiin osaamisensa kehittämishankkeisiin. Ne vievät paljon aikaa ja vastaavat hitaasti heidän kysymyksiinsä.

Tiedon kerta-annoksetkaan eivät saisi olla liian suuria. Hakukone on yhä useammalle tärkeä oppimisen avustaja, mutta kovin sattumanvarainen, informaatiota tulee liikaa ja kokonaiskuvan saaminen kestää kauan.

Tosin useimmat esimiehet ovat aina ratkoneet työnsä pulmia ja kehittäneet tekemistään itsenäisesti tekemättä siitä suurta numeroa. Siksi tällaiset kehitysponnistukset eivät ole olleet kovin näkyviä, mutta kuitenkin tehokkaita.

Työpaikkojen pitää tulla oppimishaluisia esimiehiä puolitiehen vastaan. Näitä kehityspyrkimyksiä organisaation kannattaa ehdottomasti tukea, koska itsemotivoituneisuuden teho saattaa hyvinkin ylittää koulutusponnistusten tulokset.

Oppimista tapahtuu tietenkin edelleen luokkahuoneissa, mutta erityisesti käytävillä, kokouksissa ja oman tietokoneen tai mobiililaitteen ääressä. Oppiminen on kehittymässä organisaatiovetoisesta yksilövetoisuuden suuntaan.

Ihminen kehittyy esimiehenä sekä jatkuvasti että myös autonomisesti!

Toinen tärkeä asia on sosiaalisuus, sitä useimmat odottavat. Ongelmia ratkaistaan ja käytännöllistä tietoa rakennetaan keskustelemalla asioista sellaisten ihmisten kanssa, jotka jakavat samankaltaisen pulman.

Kehitä siis esimiehille sähköistä oppimisympäristöä, jossa on tarjolla monenlaista tietoa ja virikettä sekä fyysisiä tilaisuuksia keskustella asiaan liittyvistä kysymyksistä. Se on tehokkaan modernin oppimisen lyhyt kaava.

Ihmisten liikkuvuus työssä on uuden teknologian vuoksi keskimäärin lisääntynyt ja työtä ei tehdä enää välttämättä kirjahyllyn vieressä, jossa paperimateriaali on helposti saavutettavissa. E-kirjat ovat luettavissa missä tahansa, missä ihmiset sitten ovatkaan.

Vaikka isompia koulutushankkeita edelleen järjestettäisiinkin, kannattaa harkita niiden oheen joustavaa ja muokattavaa sähköis-fyysistä oppimisympäristöä.

Työpaikan intranet-sivuilta usein puuttuu esimiesten kehittymisen osio. Intranet-sivuille voi helposti perustaa sähköisen tietopankin, josta on kätevästi ja nopeasti tarpeen tullen ladattavissa ihmisten johtamista koskevia tietopaketteja ja muuta tarpeellista materiaalia. Tietopankin voi toteuttaa esimerkiksi verkkosivuna, jonka tarkoituksena on helpottaa materiaalien löytämistä helposti yhdestä paikasta.

Oppimisympäristön keskusteluosion voi toteuttaa sähköisesti, mutta usein helpommin vaikuttavimmin fyysisesti ryhmämuotoisena toimintana. Erityisesti aloittelijaa kokeneemmat esimiehet ovat hyötyvät keskustelusta, joka tuottaa oivalluksia.

Tarjoamme ihmisten johtamista käsitteleviä sähköisiä kirjoja, joissa on käyttöoikeus kaikille tilaajan esimiehille. E-kirja on aito jatkuvan oppimisen väline, koska se on aina saatavilla käyttöön toisin kuin mikä tahansa muu kehittämisväline. E-kirjojen kustannukset yhtä esimiestä kohti jäävät hyvin pieneksi ja niitä voi sähköisesti hyödyntää milloin ja missä tahansa, ajasta ja paikasta riippumatta.

Lue tästä Tee se itse!

Ryhdy kehittämään esimiestyötä hyvin kustannustehokkaasti. Lue vinkkejä, miten voit hyödyntää sähköisiä esimiestyön materiaaleja. Keskiössä on oppimisen sosiaalisuus.

Modernilla oppivalla esimiehellä on kaksi tiedon ja oppimisen tarvetta, ”Tarvitsen apua ja ideoita nyt” sekä ”Haluan oppia uutta”. Ensimmäiseen tarpeeseen vastaavat Tunnin oppi –sarjan kirjat ja myös 50 ideaa esimiehelle –kirjat. Toiseen tarpeeseen vastaavat parhaiten Motivoiva johtaminen –sarjan kirjat.

Tarjolla olevien e-kirjojen teemat ja sisältö eivät lähde muotivirtauksista, vaan ne käsittelevät asioita, jotka kestävät. Kirjat on tarkoitettu käytettäväksi lähipäivinä, viikkoina, kuukausina ja vuosina. Kun ne ovat osana oppimisympäristöä, ee ovat aina saatavilla asioiden oppimiseksi tai mieleen palauttamiseksi – koska unohtamiskäyrä vaikuttaa kaikkiin.

Sähköiset kirjat ovat saatavana kahtena versiona. Perusversio on suojattu pdf-dokumentti, kun taas muokattavan version tarkoituksena on helpottaa sitä, että ylemmät esimiehet tai kehittäjät voivat tuottaa itsenäisesti ja helposti uudenlaisia versioita erilaisiin nopeisiin tarpeisiin.

Kun paperinen esimiestyötä käsittelevä kirja maksaa ehkä 40-50 euroa, mitä se maksaisi kaikille hankittuna? E-kirjojen perusversiot maksavat vain 60 tai 90 euroa riippumatta siitä, miten monelle työpaikkasi esimiehelle niitä hankit!

  • Lue lisätietoja e-kirjojen hinnoista ja käyttötiedoista saat tästä linkistä.
  • Katso tällä hetkellä tarjolla olevia e-kirjoja E-kirjat -päävalikosta.
  • Siirry tilauslomakkeeseen tästä linkistä

Lue tästä Tee se itse!

Ryhdy kehittämään esimiestyötä hyvin kustannustehokkaasti. Lue vinkkejä, miten voit hyödyntää sähköisiä esimiestyön materiaaleja. Keskiössä on oppimisen sosiaalisuus.