Osallista visio ja strategia

Rakenna yhtenäisiä pyrkimyksiä työpaikallesi!

Visio tarkoittaa työpaikan tulevaisuuskuvaa ja strategia niitä valintoja, joita tehdään vision toteuttamiseksi. Molemmat ovat tärkeitä työyhteisön johtamisen keinoja, jotka luovat työn tekemiselle suuntaa ja voimaa.

Vision ja strategian työstäminen tähtää sitoutumiseen ja joukon toteutusvoimaan.

Osallista visio ja strategia toteutetaan räätälöidysti suhteuttaen hankkeen tekeminen siihen tilanteeseen ja tavoitteisiin, joita työyhteisöllä on.

Tavoitteena voi esimerkiksi olla työpaikan tulevaisuuskuvan ja strategian työstäminen tai organisaation valmiin strategian muokkaaminen oman yksikön työtä ohjaaviksi valinnoiksi tai suunnitelmaksi.

Toteutus perustuu tietoiskuihin ja osallistaviin työmenetelmiin. Monesti strategia tuntuu työntekijöiden näkökulmasta etäiseltä ja silloin se ei ole työtä ohjaava tekijä. Osallistavat työtavat paikallistavat asiat lähelle ihmisiä ja tiedetään, että lähellä olevilla asioilla on eniten merkitystä.

Hanke voi koostua esimerkiksi kahdesta tapaamisesta, joissa ensimmäisessä etsitään strategiset kärjet eli ne tärkeimmät asiat, joihin aiomme pyrkiä Välijaksolla ne kirjoitetaan tekstiksi ja toisessa tapaamisessa pohditaan toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä. Myös toteutus on koko työyhteisön tehtävä.

Hankkeen suunnittelu edellyttää keskustelua tilaajan kanssa. Kysy lisätietoja, soita Urpo Jalavalle puh. 041 452 8050 tai lähetä sähköpostia alla olevasta painikkeesta. Voit myös käyttää yhteydenottolomaketta, jonka saat avatuksi alla olevasta painikkeesta.

SÄHKÖPOSTIIN      YHTEYDENOTTOLOMAKE