Työyhteisökeskustelut

Työyhteisökeskustelut on työyhteisötasoisen esimiestyön menetelmäkirja.

Työyhteisökeskusteluiden avulla motivoidaan koko työyhteisöä saamaan aikaan asioita. Työyhteisökeskustelu on vertaansa vailla oleva muutoksen johtamisen väline. Kirjassa esitellään työyhteisön johtamisen vaikuttavuuden perusta ja monipuolinen menetelmävalikoima!

Osallistamisen ajatus näyttää tulleen esimiestyöhön jäädäkseen. Monet kuitenkin ovat epävarmoja siitä, millä tavoin sitä voi käytännössä toteuttaa. Osallistaminen tarkoittaa sitä, että esimies informoi ja keskustelee työntekijöiden kanssa työyhteisön kannalta tärkeistä asioista. Osallistaminen on yhdessä keskustelua, ajattelemista, suunnittelua, ideointia ja myös päätöksentekoa.

Osallistava johtaminen lähtee siitä, että työyhteisössä on paljon positiivista potentiaalia, joka jää helposti käyttämättä, mikäli esimies suuntautuu vain yksilöihin.  Työyhteisökeskusteluiden vaikuttavuus perustuu yhteiiin asioihin ja tulevaisuuteen vaikuttamiseen, yhteisölliseen älykkyyteen, joka usein voittaa yksilön ongelmanratkaisukyvyn ja kolmanneksi ryhmän keskustelun yhteishenkeä luovaan, sitouttavaan ja motivoivaan vaikutukseen.

Uuden aallon johtamista

Työyhteisökeskustelut ovat hyvä lisä esimiestyön keinovalikoimaan. Työyhteisökeskusteluiden taustalla on osallistavan työyhteisön johtamisen idea ja ajatus siitä, miten strateginen johtaminen ja yksilöllinen johtaminen liitetään tätä kautta yhteen.

Sisältö

Työyhteisökeskustelut -opaskirja on käytännöllinen ja tekemiseen painottuva julkaisu, joka on kirjoitettu turhia jaarittelematta. Kirjassa selvitetään työyhteisökeskustelujen käymisen ideaa esimiestyön kannalta pohtimalla, miten työyhteisökeskustelut vaikuttavat. Ihmisen yksilöllisyys on huomattavasti liioiteltua, hän on hyvin altis yhteisönsä vaikutuksille. Sillä, mikä omassa yhteisössä katsotaan tärkeäksi, on aina paljon merkitystä myös yksilölle.

Menettelytavat ovat tärkeitä käytännön toteutukselle. Kirjassa kuvataan runsaasti työmenetelmiä, joita esimiehet voivat ottaa ohjeita noudattamalla käyttönsä ja rakentaa niistä innostavia ja vaihtelevia toteutuksia työpaikkakokouksiin. Tylsät palaverit jäävät historiaan!

Opaskirjassa käsitellään seuraavia teemoja:

Johdanto: Mitä ovat työyhteisökeskustelut
Muutoksen johtamisen pulma
Miten työyhteisökeskustelu vaikuttaa?
Käytä kysymyksiä
Työyhteisökeskustelun johtamisen metodiset ydinkohdat
Menetelmävalikoima
Esimiesroolin ydinkohtia

Mikäli haluat tilata Työyhteisökeskustelut -kirjan, jossa on jakeluoikeus kaikille työpaikkasi esimiehille, käytä e-kirjojen tilauslomaketta, johon voit siirtyä klikkaamalla alla olevaa painiketta. Lue hinta- ja käyttöoikeustiedot tästä linkistä.

TILAUSLOMAKE