Vaativat keskustelut – Opaskirja esimiehille

Vaativat keskustelutilanteet ovat esimiestyön koetinkivi

Vaativa keskustelu  syntyy silloin, kun esimiehellä ja työntekijällä on erilaiset tai jopa vastakkaiset näkemykset, asiassa on molempien osapuolien kannalta paljon panoksia eli saavutettavaa tai menetettävää ja tunteet – yleensä negatiiviset – astuvat kuvaan mukaan. Tällaisia työtilanteita esimiestyössä on runsaasti, intensiteetti kuitenkin vaihtelee. Vaativat keskustelut ovat työmotivaatiosta huolehtimista haastavimmillaan. Vaativassa keskustelussa on vaikeuskertoimen lisäksi epäonnistumisen riski. Epäonnistunut keskustelu ajautuu helposti sisällöllisesti sivuraiteelle ja alkaa vahingoittaa henkilösuhteita.

Esimiehen on pakko tarttua myös vaikeisiin asioihin, mutta tehtävään valmistautuminen ja keskusteluprosessin ja sen vaiheiden, mahdollisuuksien ja sudenkuoppien ymmärtäminen auttaa huomattavasti eteenpäin.

 Sisältö

Opaskirja käsittelee vaativassa keskustelussa selviytymisen taitoja esimiestyön näkökulmasta. Suoriutumisen parantamiseksi on ajatustyötä tehtävä etukäteen. Kun tilanne on päällä, on selviydyttävä niillä ajatuksilla ja osaamisella, jota on olemassa.

Kirjassa käsitellään seuraavia teemoja:

  • Millaisia ovat vaativat keskustelut?
  • Mitä on pinnan alla?
  • Millä tyylillä vaativaan keskusteluun?
  • Hyvän keskustelun ainesosia
  • Järki ja tunteet vaativassa keskustelussa
  • Keskustele integratiivisesti!
  • Keskustelusta toimintaan: tue vastuullisuutta!

Mikäli haluat tilata Vaativat keskustelut -kirjan, jossa on jakeluoikeus kaikille työpaikkasi esimiehille, käytä e-kirjojen tilauslomaketta, johon voit siirtyä klikkaamalla alla olevaa painiketta. Lue hinta- ja käyttöoikeustiedot tästä linkistä.

TILAUSLOMAKE