Opi valmentamaan!

Osaaminen on yksi tärkeimpiä esimiestyön kohteita

Opi valmentamaan! Opaskirja esimiehille on työntekijöiden suoriutumisesta ja työn tuloksellisuudesta kiinnostuneen esimiehen menetelmäkirja. Valmentava työote on esimiehen keino motivoida ja auttaa työntekijöitä kehittymään tavoitteiden suuntaisesti. Valmentaminen lähtee ajatuksesta, että esimies toimii  ja saa aikaan tuloksia toisten kautta ja heidän työmotivaationsa ja osaamisensa on sekä esimiehelle, työyhteisölle että työntekijöille itselleen keskeisen tärkeä asia. Suorituskyky ei yleensä kehity täyteen mittaansa itsestään, myös esimiehen kannattaa antaa siihen oma panoksensa.  Osaaminen on eräs keskeisistä ammattilaisen motivaattoreista.

Valmentaminen pohjautuu vuorovaikutukseen. Kirjassa käsitellään niitä ytimiä, jotka valmentavassa vuorovaikutuksessa motivoivat työntekijöitä. Valmentaminen ei ole massatoiminto vaan se on aina henkilökohtaista. Ihmiset ovat osaamiseltaan eri kehitystasoilla ja oppivat ja kehittyvät eri tavoin. Valmentajan kannattaa huomata osaamistasojen erot ja mukauttaa toimintansa niihin. Kirjassa opastetaan valmentajaa toimimaan henkilön mukaan räätälöidysti, kaikkia ei valmenneta samalla tavalla. Se vaatii yksilöllisen valmennussuunnitelman ja monipuolisen osaamisen kehittämisen keinovalikoiman.

Lopuksi kirjassa annetaan tiiviitä ohjeita valmentajalle. Vaikka valmentaminen on joskus haastavaa, sen perusta on varsin yksinkertainen. Kun tekee yksinkertaisia asioita systemaattisesti, onnistumisen edellytykset ovat olemassa.

Sisältö

  • Valmentavan johtamisen idea
  • Progressiivinen valmennustapa
  • Tavoite ja palaute
  • Valmentavan keskustelun ytimiä
  • Valmenna eri tavalla
  • Toimintakyvyn kehittäminen ja osaamisen kehittämisen keinovalikoima
  • Tiiviitä ohjeita valmentajalle

Mikäli haluat tilata Opi valmentamaan! -kirjan, jossa on jakeluoikeus kaikille työpaikkasi esimiehille, käytä e-kirjojen tilauslomaketta, johon voit siirtyä klikkaamalla alla olevaa painiketta. Lue hinta- ja käyttöoikeustiedot tästä linkistä.

TILAUSLOMAKE