50 esimiestyön pulmaa ja ratkaisua

Ideoita esimiestyöhön

Esimiestyön pulmia ja ratkaisuja on esimiehille tarkoitettu opaskirja, jonka sisältö perustuu käytännön esimiestyössä esille tulleisiin pulmakysymyksiin. Opaskirjassa esitellään 50 ideaa vastauksena erilaisiin käytännöllisiin ihmisten johtamisen haasteisiin. 50 esimiestyön pulmaa ja ratkaisua on idea- ja selailukirja, joka toimii esimiehen jokapäiväisenä keskuslukumppanina.

Kirja jakaantuu kolmeen lukuun, joiden yhteisenä lähtökohtana ovat erilaiset esimieheen kohdistuvat odotukset ja niistä selviäminen. Kirjassa pohditaan mm. mitä ihmiset arvostavat esimiehissään, mitkä ovat esimiestyössä vältettäviä asioita ja esimerkiksi arvostamisen ja kiittämisen merkitystä. Kolmas luku käsittelee esimiehen omaa työhyvinvointia ja siihen vaikuttamisen keinoja.

1 luku: Tuunaa omaa työtäsi!

Esimiesrooli pohjautuu niihin odotuksiin, joita eri tahoilla – ennen kaikkea omalla esimiehellä ja työntekijöillä – on esimiestä kohtaan. Odotukset eivät aina ole kovin selkeitä, joten osaava esimies joutuu pohtimaan ja kehittämään tietoisesti  omaa esimiesrooliaan. Tuunaaminen tarkoittaa  työn ja työroolin muokkaamista omatoimisesti siten, että vanhasta saadaan uudenlaista ja yksilöllistä. Tämä luku tarjoaa esimiehille 13 ideaa tähän työhön.

2 luku: Esimiestyön pulmia ja ratkaisuja

Esimiestyö on hyvin vaativaa ja parhaimmillaan hyvin tuloksellista työtä. Sen yksi merkittävistä haasteista on työn tulosten tuottaminen toisten kautta toimimalla. Esimies joutuu lähes päivittäin kohtaamaan asioita, joiden yhteydessä voi helposti astua harhaan tai epäonnistua. Näitä vaaran paikkoja haravoidaan tässä luvussa 25 idean kautta.

3 luku: Panosta omaan hyvinvointiisi

Työ kuormittaa aina jossakin määrin. Esimiestyössä on piirteitä, jotka tuovat enemmän kuormittavuutta verrattuna moniin muihin töihin. Siksi on tärkeätä, että esimies pyrkii huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan. Se on hyvän esimiestyön perustus, joka ei ehkä ole aina selkeästi näkyvissä, mutta siihen liittyvillä pulmilla voi olla iso vaikutus. Tarjolla on 12 ideaa hyvinvointia parantamaan.

Mikäli haluat tilata 50 esimiestyön pulmaa ja ratkaisua -kirjan, jossa on jakeluoikeus kaikille työpaikkasi esimiehille, käytä e-kirjojen tilauslomaketta, johon voit siirtyä klikkaamalla alla olevaa painiketta. Lue hinta- ja käyttöoikeustiedot tästä linkistä.

TILAUSLOMAKE