Työyhteisöpotentiaali – 50 ideaa

Käytä työyhteisön potentiaalia hyväksesi!

Työyhteisöpotentiaali on esimiehille tarkoitettu opaskirja, jonka sisältö perustuu käytännön esimiestyössä esille tulleisiin pulmakysymyksiin. Opaskirjassa esitellään 50 ideaa vastauksena erilaisiin käytännöllisiin ihmisten johtamisen haasteisiin. Työyhteisöpotentiaali on idea- ja selailukirja, joka toimii esimiehen jokapäiväisenä keskuslukumppanina.

Kirja jakaantuu kolmeen lukuun, joiden yhteisenä lähtökohtana on työyhteisössä piilevän potentiaalin käyttäminen.Työyhteisö on ihmisten toiminnan taso, jonka piilevät voimavarat kannattaa ottaa käyttöön.  Kirjassa pohditaan mm. nykyaikaisen vahvan johtajuuden lähtökohtia ja kekseliäisyyttä työpaikalla. Kolmas luku käsittelee muutosjohtamista.

1 luku: Nykyaikainen vahva johtajuus

Työyhteisön potentiaalin aktivoiminen perustuu perinteisestä poikkeaviin ideoihin. Nykyaikainen vahva johtaja ei ole paras yksilö, vaan hän pyrkii aktivoimaan muita, etsimään innostusta ja yhteisöllistä älykkyyttä. Joskus hän astuu viisaasti sivuun. Ensimmäisessä luvussa on tarjolla 12 ideaa nykyaikaiselle vahvalle johtajalle.

2 luku: Työyhteisön potentiaali

Työyhteisössä on potentiaalia, joka on erilaista kuin yksilöillä. Miten tämän kekseliäisyyden ja innovatiivisuuden potentiaalin voisi saada nykyistä laajempaan käyttöön? Toiveikkaat, keskitetysti ohjatut kehityshankkeet ovat usein johtaneet pettymykseen. Kysymys on siis vaativa ja pohtimista edellyttävä. Hyvän vastauksen rakentamisen helpottamiseksi toinen luku tarjoaa nimellisesti 25 ideaa, mutta todellisuudessa niitä paljon enemmän!

3 luku: Vinkkejä muutostyöhön

Muutos on esimiestyön koetinkivi. Muutoksen ja pysyvyyden jännite on nimittäin läsnä kaikkialla ja se on samaan aikaan sekä yksilöllinen että yhteisöllinen asia. Muutostilanteissa pitää erityisen hyvin paikkansa sanonta: ”Se tapahtuu, mikä saa johtamista osakseen”. Kolmas luku keskittyy esimieheen muutoksen johtajana 13 idean voimin.

Mikäli haluat tilata Vaativat keskustelut -kirjan, jossa on jakeluoikeus kaikille työpaikkasi esimiehille, käytä e-kirjojen tilauslomaketta, johon voit siirtyä klikkaamalla alla olevaa painiketta. Lue hinta- ja käyttöoikeustiedot tästä linkistä.

TILAUSLOMAKE