Työyhteisön muutosimpulssi

Työyhteisössä on potentiaalia

Positiivisella yhteisöllisellä dynamiikalla on kysyntää erityisesti muutostilanteissa ja silloin, kun kehitys tuntuu pysähtyneen. Muutosimpulssi on lyhyt ja tehokas työyhteisön kehittämisprosessi, jolle määritellään suunta etukäteen. Se on sysäys, minihanke, jonka tehtävänä on suunnata työyhteisössä olevaa energiaa niihin kehitystehtäviin, joita työyhteisöllä kulloinkin on. Samalla se tukee esimiestä yhteistoiminnan johtamisen alueella.

Milloin Muutosimpulssi on tarpeen?

Muutosimpulssi soveltuu silloin, kun työyhteisö on muutostarpeen edessä. Kokemuksemme mukaan muutostyössä on hyvä olla selkeitä etappeja. Muutosimpulssi voi toimia starttina tai välietappina. Se selkeyttää käsillä olevaa haastetta ja auttaa ihmisiä ymmärtämään oman roolinsa asioiden aikaan saamisessa. Muutosimpulssin tavoitteena on valaa työyhteisöön uutta tavoitetietoisuutta ja energiaa.

Muutosimpulssin toteutus

Muutosimpulssin ytimenä ovat yhteisöllinen, vuoropuheluun perustuva työskentelytapa ja esimiehen roolin pohdinta.

  1. Alkuneuvottelu esimiehen kanssa

Alkuneuvottelun tärkein kysymys on, millaisia yksilöidympiä tavoitteita työskentelyn avulla pyritään saavuttamaan.

  1. Kaksi tapaamista työyhteisön kanssa

Puolen päivän mittaisten tapaamisten aiheita ovat:

  • Mitä haluamme saada aikaan: Haasteen muokkaus
  • Työyhteisön vahvuudet ja ajatusten rikastaminen
  • Millä motivaatiolla haasteen kimppuun?
  1. Päätöskeskustelu esimiehen kanssa

Keskustelussa valmentaja nostavaa esiin asioita, jotka ovat hyödyllisiä jatkotyöskentelyn ja sen johtamisen kannalta. Vaativissa muutostilanteissa esimiehen yksilövalmennuksesta yhdistettynä Muutosimpulssitapaamisiin on saatu hyviä kokemuksia.

Hankkeen suunnittelu edellyttää keskustelua tilaajan kanssa. Kysy lisätietoja, soita Urpo Jalavalle puh. 041 452 8050 tai lähetä sähköpostia alla olevasta painikkeesta. Voit myös käyttää yhteydenottolomaketta, jonka saat avatuksi alla olevasta painikkeesta.

SÄHKÖPOSTIIN      YHTEYDENOTTOLOMAKE