Urpo Jalava

Esimies- ja työyhteisövalmentaja, tietokirjailija

Esimieskoulutukset, työyhteisöjen kehittämishankkeet ja yksilöllinen esimiesvalmennus ovat ominta työaluettani.

Työkokemukseni alalta on yli 25 vuoden mittainen. Työelämässä aloitin Turun kaupungin palveluksessa sosiaalisektorilla ja päädyin myöhemmin esimiestehtäviin. Tämä starttivaihe päättyi vuonna 1989, jolloin siirryin Turun yliopistoon. Olen suunnitellut ja toteuttanut koulutuksia ja kehittämishankkeita Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa 12 vuotta. Tämän vaiheen jälkeen olen toiminut alan tehtävissä ammatinharjoittajana vuoden 2001 alusta.

Tietokirjailijan urani alkoi vuonna 1995, jolloin kirjoitin VTT Petri Virtasen kanssa teoksen Moniammatillinen projektitoiminta. Tämän jälkeen teoksia on ilmestynyt runsaasti ja viime vuosina olen keskittynyt sähköisiin kirjoihin.

KOULUTUS

Valtiotieteiden lisensiaatti (tutkimusalueena johtaminen)

 ALAN TYÖKOKEMUS

 • Turun yliopisto, ammatillisen täydennyskoulutuksen suunnittelu, toteutus ja kouluttaminen 1989-2000.
 • Toiminut itsenäisenä esimies- ja työyhteisövalmentajana ja kouluttajana vuoden 2001 alusta.
 • Kokemus kattaa ketjun kouluttajasta koulutuksen kehitykseen ja koulutuskokonaisuuksien suunnitteluun.
 • Julkaissut lukuisia tietokirjoja esimiestyön ja työyhteisöjen alalta

OSAAMINEN

 • Johtaminen, johtamisen kehittäminen ja johtamisongelmat. Toiminut esimiestyön kouluttajana sekä johtoryhmien, esimiesryhmien ja yksittäisten esimiesten valmentajana. Erityisesti sisältöalueina ovat strategialähtöinen esimiesroolin rakentaminen, esimiestyön uudistaminen ja hyvän johtamisen työtavat.
 • Työyhteisöjen toiminta, työyhteisön potentiaalin lisääminen ja työyhteisöongelmat. Toteuttanut sekä työyhteisöjen kehittämishankkeita että avoimia kehittämistyön ammattilaisille suunnattuja koulutuskokonaisuuksia.
 • Toiminut projektipäällikkönä, kouluttajana ja konsulttina useissa osaamisen kehittämishankkeissa.
 • Lisäksi lukuisa määrä koulutustilaisuuksia ja luentoja kehittämistyöstä ja projektitoiminnasta.

J ULKAI SUJA

Paperikirjat:

 • Jalava U. & Virtanen P. (1995) Moniammatillinen projektitoiminta . Kirjayhtymä.
 • Jalava U. & Virtanen P. (1996) Laatu, innovaatio ja projekti. Kirjayhtymä.
 • Jalava U & Virtanen P. (1998) Tietoa luova projekti – polku oppivaan organisaatioon. Kirjayhtymä.
 • Jalava U. & Palonen T. & Keskinen S. & Kontkanen L. (1999) Osaaminen yrityksessä. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja A:74.
 • Jalava U. & Virtanen P. (2000) Innovatiiviseen projektijohtamiseen. Kustannusosakeyhtiö Tammi
 • Jalava U. & Keskinen E. & Keskinen S. & Tiuraniemi J. (2001, toim.) Simulaatio-oppiminen henkilöstön kehittämisen välineenä. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus.
 • Jalava U. (2001) Esimiestyö, valmentaminen ja uudistuminen. Kustannusosakeyhtiö Tammi.
 • Jalava U. & Vikman A. (2003) Työ ja oppiminen yrityksissä – ongelmista ratkaisuihin. WSOY.
 • Jalava U. & Uhinki A. (2007) Sata ideaa esimiestyöhön. Kustannusosakeyhtiö Tammi.
 • Jalava U. & Matilainen R. (2010) Dynaaminen johtaminen – kohti yhteisöllistä ja näkemyksellistä johtamista. Kustannusosakeyhtiö Tammi.

Sähköiset kirjat:

 • Jalava U. & Keinonen K. (2008) Projektin suunnittelu – tie tuloksiin. Ellibs.
 • Jalava U. Työyhteisökeskustelut – miten johtaa ihmisiä osallistavasti. Koulutus- ja kehittämispalvelu Jalava & Tonteri.
 • Jalava U. Vaativat keskustelut – opaskirja esimiehille. Koulutus- ja kehittämispalvelu Jalava & Tonteri
 • Jalava U. & Tonteri H. 50 ideaa esimiestyöhön 1: Esimiestyön pulmia ja ratkaisuja. Koulutus- ja kehittämispalvelu Jalava & Tonteri.
 • Jalava U. & Tonteri H. 50 ideaa esimiestyöhön 2: Työyhteisöpotentiaali. Koulutus- ja kehittämispalvelu Jalava & Tonteri.
 • Jalava U. Progressiivinen valmentaminen – opaskirja esimiehille. Koulutus– ja kehittämispalvelu Jalava & Tonteri.
 • Jalava U. Tasapainoinen johtaminen – Esimiehen kaksoisominaisuudet. Koulutus– ja kehittämispalvelu Jalava & Tonteri.
 • Jalava U. Esimiestyö ja aikaan saaminen. Koulutus- ja kehittämispalvelu Jalava & Tonteri
 • Jalava U. Esimiehen kolme perustyökalua – Tavoite, palaute, tuki. Koulutus- ja kehittämispalvelu Jalava & Tonteri